Nurkowanie w Morzu Karaibskim

Nurkowanie w Morzu Karaibskim

Czołem, nurkowie! Tematem tego wpisu jest nurkowanie w Morzu Karaibskim. Morze Karaibskie jest częścią Oceanu Atlantyckiego. Położone jest w rejonie subtropikalnym na półkuli zachodniej. Od zachodu i południowego zachodu ograniczone jest meksykańskim półwyspem Jukatan i wybrzeżem Ameryki Środkowej. Od północy jego granicę wyznaczają Wielkie Antyle, począwszy od Kuby, a od wschodu – Małe Antyle. Na…

Nurkowanie w cenotach

Nurkowanie w cenotach

Czołem, nurkowie! Tematem tego wpisu jest nurkowanie w cenotach. Słowo cenota wywodzi się z języka maya, należącego do grupy jukatańskiej majańskiej rodziny językowej (dzonot lub ts’onot), co tłumaczy się jako „studnia”. Cenota jest naturalną zagłębieniem w wapiennym podłożu skalnym, spowodowaną erozją wodną. Rozpadlina taka, powstała przez zapadnięcie się tego podłoża,…